Ilustartivní obrázek

Ilustartivní obrázek

KDO JSME

 • jsme moderní poradenská společnost
 • vytváříme a aplikujeme projektová řešení firemních zadání
 • poskytujeme služby v oblasti strategického řízení firem a rozvoje lidských zdrojů
 • budujeme se zákazníky partnerství
 • Pracujeme pro zadavatele s širokým spektrem předmětu podnikání.

  Specializujeme se na oblast zdravotnictví. Na základě letité zkušenosti a v souladu s moderními trendy a vědeckými poznatky citlivě přizpůsobujeme naše služby v oblasti řízení a rozvoje specifičnosti a zvýšeným nárokům tohoto prostředí.

TRANSPARENTNOST

PARTNERSTVÍ

JISTOTA VÝSLEDKU

FÉROVOST

SLUŽBA

Projektová řešení

Zpracování projektů v oblasti strategického řízení a rozvoje lidských zdrojů dle poptávky zadavatele. Zakázka obsahuje zpracování komplexního projektového řešení a následnou podporu a participaci na implementaci projektu v rámci vnitrofiremního prostředí.

Projekty jsou ve firmách vytvářeny a realizovány s přímou participací managementu, klíčových pracovníků a příjemců aktivit zadavatele.
Cílem je realizace soběstačných rozvojových či dalších produktových řešení, kdy nositelem a vlastníkem procesů je kompletně zadavatel bez závislosti na dalších externích subdodávkách služby.
Cílem rozvojových aktivit není prostá prezentace nabytých dovedností, cílem je změna chování spolupracovníků a zaměstnanců, která bude přijatá, trvalá a udržitelná.

Příklady:

 • Change Management (zavádění a prosazování změn v organizaci – procesy, strategie, organizace, support pro přijetí těchto změn.) Interní komunikační strategie změn
  Systém interního vzdělávání (odborné vzdělávání, interní koučink a mentorink, manžerská akademie, rozvoj leadershipu, soft skills apod.)
 • Rozvojové programy (efektivní komunikace, koučovací dovednosti ve vztahu prodejce, poskytovatel služby – klient, prezentační dovednosti apod.)
 • Tréning a supervize lektorů, vzdělavatelů a pedagogických pracovníků
 • Řízení kvality služeb (standardy – definování, zavedení, kontrola pro udržitelnost)
 • Firemní kultura, hodnoty, strategie, interní komunikace
 • Zpracování a implementace projektů a nástrojů oblasti HR dle poptávky zadavatele
 • Outsoursing v oblasti personálních procesů včetně implementace softwarové podpory.

Realizované projekty ve zdravotnictví

Tvorba komunikačního standardu pro pracovníky recepcí a kartoték poskytovatele zdravotních služeb, edukace pracovníků – proklientský přístup, efektivní a krizová komunikace.

Komunikace pro diabetologické sestry – série edukačních aktivit.

Komunikace středního zdravotnického personálu s klientem, ověření kvality – kvalitativní šetření.

Rozvoj manažerských dovedností pro vrchní a staniční sestry (systém vzdělávání, rozvojové aktivity), change management

Specifika hodnotících pohovorů pro nižší a střední management nemocniční péče, trénink poskytování rozvojové zpětné vazby.

Synchronní a asynchronní komunikace s pacientem, specifika online komunikace s pacientem.

Rozvojové aktivity

Koučink

Edukace – manažerské a komunikační dovednosti, edukace dle potřeb zadavatele

Mentoring, konzultace

Šetření, výzkum

Šetření pracovní spokojenosti, angažovanosti

Šetření kvality služeb

Oblast HR

Zpracování a implementace projektů a nástrojů oblasti HR dle poptávky zadavatele.

Outsourcing v oblasti personálních procesů včetně implementace softwarové podpory.

HODNOTY

Vyžadujeme transparentnost

Cíle a postup projektu jsou transparentně komunikovány mezi námi a zadavatelem. Stejně otevřená je komunikace projektu vůči pracovníkům zadavatele, to je naše podmínka vzájemné spolupráce.

Ctíme partnerství

Vážíme si našich partnerů a klientů, stejně tak jejich zaměstnanců. Jsme k nim loajální.

Realizujeme úspěšné projekty

Neslibujeme nemožné, realizujeme jen ty zakázky, u kterých jsme si jisti úspěchem. Věcem, které děláme, rozumíme.

Věříme v lidský potenciál, hrajeme fér

Naše projekty jsou budovány na víře v nezměrný lidský potenciál a respekt k unikátnosti jednotlivce. Dohody a smluvená pravidla jsou pro nás nepřekročitelnou normou.

EXAMED s.r.o.
Jižní 577
798 17, Smržice

IČ 276 94 046

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, složka C 52569