Luxus nebo nutnost
                           aneb 
                 výzkum motivace
            a pracovní spokojenosti.

 

 Zaměstnanci každého podniku, instituce, organizace očekávají od svého zaměstnavatele, že se k nim bude chovat nejen jako k zaměstnancům, ale i jako k lidským bytostem. Součástí tohoto chování je také vytváření podmínek pracovního prostředí. Jestliže zaměstnanci nejsou spokojeni , od svého zaměstnavatele odchází. Nadměrná fluktuaceje spojena se vznikem nákladů na nábor, orientaci, sníženou výkonnost nově přijatých zaměstnanců. Mělo by tak být zájmem každého zaměstnavatele, udržet si vzdělaný a angažovaný potenciál personálu. Měl by tedy vhodným způsobem sledovat spokojenost.

Zaměstnanci jsou si vědomi toho, že jejich účast ve výzkumu bude mít pro ně dopad, protože na základě získaných výsledků dojde ke změnám. Pokud ke změnám nedojde, ztratí pracovníci chuť k dalším výzkumům a co je nejdůležitější i chuť být angažovaný.

Angažovaní zaměstnanci vytvářejí až o 57% více úsilí v práci, které přesahuje požadavky pracovních povinností. Tato angažovanost v současnosti vytvoří konkurenční výhodu oproti ostatním zdravotnickým institucím. Bylo by nemoudré o tuto výhodu ztratit. Neboť na trhu přežije pouze ta instituce, která má na srovnatelných pozicích kvalifikovanější a angažovanější zaměstnance. K zajištění angažovanosti nutně potřebuje:

 

  1. poznat hodnoty a jejich pořadí
  2. učinit je odměnami
  3. dokázat s nimi pracovat, tedy - kvalifikovat vedoucí zaměstnance